Iň täze habarlar

Türkmenistan we Germaniýa saglygy goraýyş ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeldýär

Türkmenistan we Germaniýa saglygy goraýyş ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeldýär

23.11.2023

|

09:55

|

101

Türkmen ilçisi Katar Döwletiniň Medeni merkeziniň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Türkmen ilçisi Katar Döwletiniň Medeni merkeziniň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

23.11.2023

|

09:41

|

101

Türkmen diplomaty gazagystanly talyplara sapak berdi

Türkmen diplomaty gazagystanly talyplara sapak berdi

23.11.2023

|

09:28

|

188

Türkmen diplomatlary GDA-nyň çäklerinde maglumat giňişligindäki hyzmatdaşlygy maslahatlaşdylar

Türkmen diplomatlary GDA-nyň çäklerinde maglumat giňişligindäki hyzmatdaşlygy maslahatlaşdylar

23.11.2023

|

07:57

|

102

Russiýaly mugallymlar Aşgabatda hünär kämilleşdiriş okuwlaryny geçýärler

Russiýaly mugallymlar Aşgabatda hünär kämilleşdiriş okuwlaryny geçýärler

22.11.2023

|

21:25

|

151

Türkmenistan we Hytaý howpsuzlyk ulgamynda hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar

Türkmenistan we Hytaý howpsuzlyk ulgamynda hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar

22.11.2023

|

21:03

|

125

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Pekinde geçirilen geňeşmelere gatnaşdy

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Pekinde geçirilen geňeşmelere gatnaşdy

22.11.2023

|

20:37

|

69

«Elektronika dünýäsi» dükanynda 40%- çenli uly arzanladyş dowam edýär

«Elektronika dünýäsi» dükanynda 40%- çenli uly arzanladyş dowam edýär

22.11.2023

|

20:00

|

129

“Türkmenpoçta” çaparçylyk hyzmatlaryny hödürleýär

“Türkmenpoçta” çaparçylyk hyzmatlaryny hödürleýär

22.11.2023

|

17:02

|

169

Türkmenistanyň ilçisi Özbegistanyň Mejlisiniň Senatynyň Başlygy bilen duşuşdy

Türkmenistanyň ilçisi Özbegistanyň Mejlisiniň Senatynyň Başlygy bilen duşuşdy

22.11.2023

|

13:58

|

63

231 sahypa