Iň täze habarlar

Gazagystanyň Aktau şäherinde Türkmenistanyň Prezidentiniň kitabynyň çapdan çykmagy mynasybetli brifing geçirildi

Gazagystanyň Aktau şäherinde Türkmenistanyň Prezidentiniň kitabynyň çapdan çykmagy mynasybetli brifing geçirildi

24.02.2024

|

14:40

|

43

Türkmenistanda jemgyýetçilik lukmançylyk işgäri diýen täze hünär girizilýär

Türkmenistanda jemgyýetçilik lukmançylyk işgäri diýen täze hünär girizilýär

24.02.2024

|

14:04

|

76

Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaby Özbegistanyň Milli uniwersitetinde tanyşdyryldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaby Özbegistanyň Milli uniwersitetinde tanyşdyryldy

24.02.2024

|

13:12

|

36

Türkmen kanunçykaryjylary aýdyňlygy we netijeli kanunçykaryjylygy ilerledýärler

Türkmen kanunçykaryjylary aýdyňlygy we netijeli kanunçykaryjylygy ilerledýärler

23.02.2024

|

14:44

|

195

Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde kämillik ýaşyna ýetmedikleriň bilen bagly hukuk namalary kämilleşdirmek meseleleri gozgaldy

Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde kämillik ýaşyna ýetmedikleriň bilen bagly hukuk namalary kämilleşdirmek meseleleri gozgaldy

23.02.2024

|

14:29

|

152

Türkmenistanyň ýerli wekilçilikli häkimiýet edaralarynyň işine ýardam ediler

Türkmenistanyň ýerli wekilçilikli häkimiýet edaralarynyň işine ýardam ediler

23.02.2024

|

14:24

|

128

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň 2024-nji ýylda geçirjek çäreleriniň meýilnamasy işlenip taýýarlanyldy

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň 2024-nji ýylda geçirjek çäreleriniň meýilnamasy işlenip taýýarlanyldy

23.02.2024

|

14:17

|

143

Türkmen hakynyň Milli Lideri raýat-hukuk gatnaşyklary babatda kanunçylygy kämilleşdirmegiň möhümdigini belledi

Türkmen hakynyň Milli Lideri raýat-hukuk gatnaşyklary babatda kanunçylygy kämilleşdirmegiň möhümdigini belledi

23.02.2024

|

14:11

|

81

Tokioda türkmen parlamentarileriniň we talyplarynyň duşuşygy boldy

Tokioda türkmen parlamentarileriniň we talyplarynyň duşuşygy boldy

22.02.2024

|

21:07

|

48

Aşgabatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi geçirildi

Aşgabatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi geçirildi

22.02.2024

|

14:47

|

62

273 sahypa