Iň täze habarlar

1-nji iýundan başlap Dubaýda bir gezeklik ulanylýan paketler gadagan ediler

1-nji iýundan başlap Dubaýda bir gezeklik ulanylýan paketler gadagan ediler

28.05.2024

|

09:48

|

344

Gazagystan GDA-da ilkinji bolup ICAO-nyň ekologiýa taýdan arassa awiasiýa ýangyjy boýunça maksatnamasyna goşuldy

Gazagystan GDA-da ilkinji bolup ICAO-nyň ekologiýa taýdan arassa awiasiýa ýangyjy boýunça maksatnamasyna goşuldy

17.05.2024

|

12:53

|

829

Hazar deňzinde emeli adalar peýda bolup biler

Hazar deňzinde emeli adalar peýda bolup biler

11.05.2024

|

09:00

|

412

30-njy mart—Galyndysyz dünýä ugrunda tagalla etmegiň halkara güni

30-njy mart—Galyndysyz dünýä ugrunda tagalla etmegiň halkara güni

01.04.2024

|

09:29

|

1954

Apple emeli intellektiň kömegi bilen uglerod galyndylaryny pese düşürmegi maksat edinýär

Apple emeli intellektiň kömegi bilen uglerod galyndylaryny pese düşürmegi maksat edinýär

28.03.2024

|

09:25

|

585

Hytaýda wodorod ýangyjy bilen işleýän ilkinji otlynyň synaglary tamamlandy

Hytaýda wodorod ýangyjy bilen işleýän ilkinji otlynyň synaglary tamamlandy

23.03.2024

|

12:33

|

795

NASA we Boeing ekologiýa taýdan arassa uçary işläp taýýarlaýar

NASA we Boeing ekologiýa taýdan arassa uçary işläp taýýarlaýar

15.03.2024

|

10:11

|

737

«SpaceX» metanyň zyňyndylaryna garşy göreşmek üçin innowasion emeli hemrasyny uçurdy

«SpaceX» metanyň zyňyndylaryna garşy göreşmek üçin innowasion emeli hemrasyny uçurdy

05.03.2024

|

14:33

|

556

Ekologiýa meseleleri boýunça ÝHHG-niň we Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary derejeli duşuşygy geçirildi

Ekologiýa meseleleri boýunça ÝHHG-niň we Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary derejeli duşuşygy geçirildi

05.03.2024

|

13:21

|

694

Aşgabatda howanyň üýtgemegine garşy göreşmekde zenan liderligine bagyşlanan akyl-paýhas bäsleşigi geçirildi

Aşgabatda howanyň üýtgemegine garşy göreşmekde zenan liderligine bagyşlanan akyl-paýhas bäsleşigi geçirildi

04.03.2024

|

22:18

|

727

23 sahypa