Iň täze habarlar

Katar Döwleti we Fransiýa 27 ýyllyk gaz şertnamasyny baglaşdylar

Katar Döwleti we Fransiýa 27 ýyllyk gaz şertnamasyny baglaşdylar

13.10.2023

|

17:22

|

438

Awstraliýaly fermer ýüz ýyldan gowrak wagt bäri görülmeýän seýrek kwolly tapdy

Awstraliýaly fermer ýüz ýyldan gowrak wagt bäri görülmeýän seýrek kwolly tapdy

08.10.2023

|

16:23

|

339

Hameleondan ylhamlanan täze örtük ýylboýy binalary sowadyp we gyzdyryp biler

Hameleondan ylhamlanan täze örtük ýylboýy binalary sowadyp we gyzdyryp biler

08.10.2023

|

00:45

|

488

Täjigistanda Galyndylary dolandyrmak boýunça sebit merkezi açylar

Täjigistanda Galyndylary dolandyrmak boýunça sebit merkezi açylar

01.10.2023

|

21:48

|

354

Türkmen bilermenleri Aşgabatda suw baýlyklaryny dolandyrmak we howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak meselesini ara alnyp maslahatlaşyldylar

Türkmen bilermenleri Aşgabatda suw baýlyklaryny dolandyrmak we howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak meselesini ara alnyp maslahatlaşyldylar

22.09.2023

|

19:48

|

257

GDA-da ilkinji gezek CMS konwensiýasynyň taraplarynyň konferensiýasy geçiriler

GDA-da ilkinji gezek CMS konwensiýasynyň taraplarynyň konferensiýasy geçiriler

22.09.2023

|

19:24

|

364

Turan düzlügi ÝUNESKO-nyň sanawyna girizildi

Turan düzlügi ÝUNESKO-nyň sanawyna girizildi

21.09.2023

|

11:26

|

640

Rejep Taýyp Ärdogan "Nol zyňyndy" Jarnamasyna ilkinji bolup gol çekdi

Rejep Taýyp Ärdogan "Nol zyňyndy" Jarnamasyna ilkinji bolup gol çekdi

19.09.2023

|

18:53

|

513

Aşgabatda bu hepde howanyň gyzgynlygy +30 gradusdan aşakda bolar

Aşgabatda bu hepde howanyň gyzgynlygy +30 gradusdan aşakda bolar

18.09.2023

|

20:37

|

356

Türkmenistan tokaý hojalygy boýunça Hytaýda geçirilen ministrler maslahatyna gatnaşdy

Türkmenistan tokaý hojalygy boýunça Hytaýda geçirilen ministrler maslahatyna gatnaşdy

16.09.2023

|

15:51

|

523

19 sahypa