Минздрав закупит лабораторное оборудование


Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça
BÄSLEŞIK
yglan edýär

Lot № 46 — Aşgabat şäheriniň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy üçin barlaghana enjamlaryny we serişdelerini satyn almak.


Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.


Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy.
Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 40-04-79.

Последние новости