Latest news

The composition of the national team of Turkmenistan for participation in the Asian Games in China has been determined

17.09.2023 | 12:21 |
 The composition of the national team of Turkmenistan for participation in the Asian Games in China has been determined

The composition of the Turkmenistan national team for the upcoming Asian Games, which will be held from September 23 to October 8 in Hangzhou, China, has become known.

The Turkmen delegation will be represented by 104 people, including representatives of various sports, medical personnel, and representatives of the press service.

In total, 42 sports are included in the program of the Asian Games, Turkmen athletes will represent the country in 12 of them.

The composition of the national team of Turkmenistan:

Basketball 3×3: Evgeny Nazipov, Dovlet Narmyradov, Maksat Hojaberdyev, Kirill Besh.

Boxing: Dayanch Annaseyidov, Hursand Imankuliyev, Bayramdurdy Nurmuhammedov, Shatlyk Saryev, Arslanbek Achilov.

Freestyle wrestling: Atajan Meretdurdiyev, Gurbanmuhammet Charyev, Perman Hommadov, Dovletmyrad Orazgylydzhov, Shatlyk Hemelyaev, Ziyamuhammet Saparov.

Greco-Roman wrestling: Arslanbek Zakirbayev, Mansur Nurberdiyev, Jeyhun Ovezdurdiyev, Azim Annamammedov, Amanberdy Agamammedov, Aibegshazada Kurraev

Judo: Kurbanai Kurbanova, Sayara Rozieva, Maysa Pardayeva, Zulhumar Dashkinova, Aibek Omirov, Hekim Agamammedov, Parahat Nazarov, Mammedali Achyldiyev, Baymyrat Majanov.

Jiu-jitsu: Shikhberdy Rakhmanov, Isa Kasymov, Dzhelilmukhammet Khodjamyradov, Sayara Avezmetova.

Karate-do: Arzuv Seyitgulyev, Bayry Bayryev, Davut Nazmyradov, Shatlyk Allakov.

Kurash: Shamuhammet Kurbanov, Ishanmyrat Atayev, Tejen Tejenov, Aishirin Haidarova, Ainur Amanova, Jahan Mukhammedova.

Athletics: Mergen Mammadov, Jennet Muhamova.

Swimming: Merdan Ataev, Musa Zhalaev, Arslan Gayypnazarov.

Weightlifting: Yulduz Jumabayeva, Kristina Shermetova, Anamjan Rustamova, Seyitjan Mirzaev, Bunyad Rashidov, Bektimur Reyimov, Gaygysyz Toryaev, Shatlyk Shokhradov, Davranbek Khasanbayev, Hojamuhammet Toychiev.

Wushu: Agajumageldy Yazimov, Maksat Handurdiyev, Mekan Paltaev, Muhammet Jumamyradov, Aylar Melikova, Gozel Rkhmedova.

ORIENT news

Photo: sport.kg

Read also: